NguoiTa hận ngươi X-( =)))
Trường Quốc tế sướng ớn! Muốn quần áo, tóc tai kiểu gì cũng được. :)) nhưng học phí cũng sướng tiền mình luôn. :)) ê thằng kia ăn j xinh quá?! credit : fuckyeahulzzang
Photo by Hank Loner on Flickr
ve chai bán người
Người bán ve chai
Ảnh chụp tại quận 12
Photo by Nhật Giang photography on Flickr
binh xe người vá thương
người thương binh
Photo by Nhật Giang photography on Flickr